musikformidling.NU

Musikken er en vigtig del af mange menneskers dagligdag; den påvirker vores humør, skaber stemninger, giver sammenhold, er afsæt for dialog o.m.a.

Musikken er – og har længe været – et vigtigt fokusområde for bibliotekerne, og sådan bør det også være i fremtiden.

Som det er tilfældet på mange medietyper giver overgangen fra det fysiske til det digitale anledning til gentænkning af bibliotekernes rolle.

For musikkens vedkommende var vi tidligt ude. Vi havde Netmusikken længe før TDC Play og andre, i et fokus, der handlede om at stille filerne til rådighed for brugene.

Det var vel opgaven dengang – at introducere brugerne til det digitale musikmedie. Først senere har behovet for indholdsformidling og understøttelse af deling og community fået fokus, dog langt fra nok. Heller ikke den seneste lancering fra BibZoom vurderes at understøtte behovet – langt fra!

Lydbøger, film, spil og ebøger er kommet til senere og følger samme mønster, dog med et langt kortere tidsperspektiv, men med helt samme behov for at gentænke formidlingen.

I forhold til musikken er vi nu et sted, hvor den i digital form, er langt mere tilgængelig end dengang. Man kan lovligt få adgang til musik på mange forskellige måder, som et tillægsprodukt til sit mobilabonnement, et egentligt abonnement på en online musiktjeneste, som et gratis tilbud m.v.

Det handler ikke længere alene om, at stille musikken til rådighed, men at formidle den, og at give vores brugere information, inspiration, anbefalinger, mulighed for at dele deres oplevelser, se hvad andre gør o.s.v.

Med andre ord er der ikke længere behov for verifikativ formidling – hvor søgningen er afsættet, men måske snarere en eksplorativ tilgang, hvor vi kan integrere de mange aktiviteter der foregår i og omkring bibliotekerne i det ganske land, og til de fysiske medier, der knytter sig til musikken – – F.eks. er der masser af bøger der handler om kunstnerne, musikkens mangfoldige genrer om håndværket bag musikinstrumenterne eller hvor en skønlitterær titel har afsæt i musikken. Der er et kæmpe potentiale i at formidle dette sammen med musikken.

Vores opgave ligger måske i – i højere grad – at understøtte den danske musik, den smalle musik og at formidle den musik, som brugerne ikke umiddelbart får kendskab til  på de kommercielle tjenester.

Vores opgave ligger i hvert fald ikke i, at gå i åben og direkte konkurrence med kommercielle aktører – det er ikke, og bør aldrig blive – en biblioteksopgave. Vi bør måske i stedet søge at indgå i symbiose med de tilbud der er derude i forvejen, og finde ud af netop hvor det er, at vi kan gøre en forskel.

Vi skal være et supplement, ikke en konkurrent, og derfor skal vi måske forholde os til den markedsføring, der sker med den nuværende nationale musikservice som afsender, der i bibliotekernes navn erklærer ”krig” mod kommercielle tjenester.

Selv mener vi, at vi har behov for en national musikservice, der ikke er lukket inde i sit eget univers, men åbnet op, og integreret med den nationale infrastruktur der er under etablering; en service der kan ændre det nuværende mønster med få brugere, der henter meget musik, til i stedet at favne mange brugere der får beriget deres dagligdag og udvidet deres horisont.

Det er den afklaring musikformidling.NU inviterer alle til at deltage i. 

Dette initiativ kunne opfattes som et angreb på vores eksisterende musikservice. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Initiativet skal snarere ses som et forsøg på, at definere hvad der bør kendetegne bibliotekernes opgave på musikområdet i fremtiden. Om det så skal være den ene eller den anden platform, må fremtiden vise.

Vi håber på en god og konstruktiv dialog.

Mange hilsner

Jens Steen Andersen, København

Bo Fristed, Aarhus

Se her hvordan du kommer i gang: http://musikformidling.nu/kontakt/

Dette indlæg blev udgivet i Introduktion, Musikformidling. Bogmærk permalinket.

2 Responses to musikformidling.NU

 1. Hr Bibliotekaren Lars Kjelfred skriver:

  Jeg er helt enig i det Jens og Bo indleder med: “vores opgave ligger måske i – i højere grad – at understøtte den danske musik, den smalle musik og at formidle den musik, som brugerne ikke umiddelbart får kendskab til på de kommercielle tjenester.”

  Musikken er et ocean så stort at der er masser at tage fat i. Masser af forsømte smågenrer, strømme og tidsperioder, der fortjener et kip og et skud god formidling.
  Ja, jeg mener også at det vil give bedst mening at skabe et supplement til allerede eksisterende tjenester. Vi skal levere noget EKSTRA (som jo også er mottoet her i huset – Københavns Hovedbibliotek).
  Og hvis vi også skal levere filerne (det er ikke sikkert) så mener jeg at det vil give bedst mening igen at fylde nogle af de huller de andre spillere efterlader. Og her mener jeg at det vil give fantastisk god mening at lave en tjeneste som slet og ret tilbyder ALT det danske. Hvis pladeselskaberne ikke er med på den, så ville jeg personligt hilse en tjeneste velkommen, som så det som et af sine ypperste mål at tilbyde adgang til så meget som muligt. Ikke mindste det glemte, det tudsegamle, det sjældne og det ekstreme. Udgivelser, som kun kom på 7″, på kassettebånd. Liveoptagelser fra DR’s arkiv. Interviews, film! Et site, som også ville kunne bruges til forskning (jeg hører at statsbiblioteket har gang i et eller andet, men sker der noget…eller?)
  En samlet præsentation og formidling af den danske lyd-skat. Jo, tak!

 2. Jeppe Søndergård Knudsen skriver:

  Lars Kjelfred kommer med en meget god pointe; nemlig, at bibliotekernes digitale tjeneste vil stå stærkere blandt de kommercielle spillere på markedet, hvis tjenesten har et skarpt redaktionelt snit. Dette snit kunne sagtens lægges ved den danske musik(arv). Det vil så være på bekostning af noget andet, selvfølgelig, og det burde efter mit hoved være mainstream musik – fra udlandet, men egentligt også dansk. Det kan virke lidt ‘gammeldavs’, men jeg synes det giver god mening, hvis man tænker klassiske begreber som folkeoplysning/public service ind i billedet.

Der er lukket for kommentarer.